Okresní sdružení hasičů
Klatovy

Úvod Kontakty

Kalendář akcí
provozní doba kanceláře a pojišťovny HVP

  • Pondělí: 7.00 - 16.00 hod. (úřední den)
  • Úterý: 7.00 - 15.00 hod.
  • Středa: 7.00 - 16.00 hod. (úřední den)
  • Čtvrtek: 7.00 - 15.00 hod.
  • Pátek: 7.00 - 13.00 hod. (úřední den)

V kalendáři akcí naleznete rovněž případné termíny, ve kterých bude kancelář uzavřena.

Odkazy

Zde máte po ruce důležité odkazy:Výkonný výbor

řídí chod OSH, vyhodnocuje VH, sleduje čerpání rozpočtu, připravuje soutěže, pořádá ples OSH, účastní se oslav SDH, zajišťuje oslavy sv. Floriána, řídí společná zasedání, připravuje zpravodaje a koordinuje činnost SDH.

Jaroslav Šimáček

Starosta OSH

Josef Veith

Čestný starosta OSH

Josef Noha

Náměstek starosty

Bohumír Bucifal DiS.

Náměstek starosty

Milan Klečka

Náměstek starosty

František Ryba

Náměstek starosty

Jiřina Janečkova

Vedoucí kanceláře OSH

František Dlesk

Člen VV

Zdeňka Hošťálková

Členka VV

František Hrouda

Člen VV

Albert Jíra

Člen VV

Jaroslav Kopelent

Člen VV

Marie Kořínková DiS.

Členka VV

Stanislav Král

Člen VV

Stanislav Míšek

Člen VV

Jaroslav Přinda

Člen VV

Bc. Petra Pytlová DiS.

Členka VV

Ivana Trusková Ing.

Členka VV

Jiří Uldrych

Člen VV

Antonín Zelenka

Člen VV

František Žežule Ing.

Člen VVOdborná rada represe

vede statistiky zásahů, zajišťuje odbornou přípravu, připravuje Pošumavskou hasičskou ligu, školí rozhodčí, vyhodnocuje soutěže a další.

Josef Noha

Vedoucí ORR

Milan Klečka

Zástupce vedoucího ORR

Pavel Bača

Člen ORR

František Červený

Člen ORR

Michal Hlaváček

Člen ORR

Albert Jíra

Člen ORR

Jan Kadlec

Člen ORR

Pavel Kalčík

Člen ORR

Jindřich Kiesenbauer

Člen ORR

Josef Peleška

Člen ORR

Miloslav Rajtmajer

Člen ORR

Petr Schwarz

Člen ORR

Václav Tauš

Člen ORR

Stanislav Vrba Mgr.

Člen ORROdborná rada žen

připravuje ples OSH, pořádá soutěže žen a další soutěže, zhodnocuje a předává poznatky z valných hromad SDH a další.

Marie Kořínková DiS.

Vedoucí ORŽ

Monika Mužíková

Zástupce vedoucího ORŽ

Alena Babková

Členka ORŽ

Alena Bálková

Členka ORŽ

Marie Dlesková

Členka ORŽ

Iveta Hadvičáková

Členka ORŽ

Kateřina Hájková

Členka ORŽ

Lenka Hájková

Členka ORŽ

Blanka Hrachová

Členka ORŽ

Hana Klečková

Členka ORŽ

Vlasta Kučerová

Členka ORŽ

Zdeňka Přindová Mgr.

Členka ORŽ

Vilma Ševčíková Mgr.

Členka ORŽ

Miluše Švelchová

Členka ORŽ

Jana Živčáková

Členka ORŽOdborná rada mládeže

připravuje veškeré soutěže pro mladší a starší děti, pro dorostenecké kategorie, připravuje školení pro vedoucí mládeže a pro rozhodčí Hry Plamen

Bohumír Bucifal DiS.

Vedoucí ORM

Zdeněk Maroušek

Zástupce vedoucího ORM

Jan Bečvář

Člen ORM

Petra Gruberová

Členka ORM

Václav Hejpetr

Člen ORM

Zdeňka Hošťálková

Členka ORM

Libuše Chalupková Mgr.

Členka ORM

Lenka Martinová Mgr.

Členka ORM

Luboš Matheisl

Člen ORM

Hana Melcová

Členka ORM

Jiří Němec

Člen ORM

Radek Petran

Člen ORM

Rostislav Poškarský

Člen ORM

Miloš Toman

Člen ORM

Michaela Valešová DiS.

Členka ORM

Vladimír Wirth

Člen ORMOdborná rada prevence

sleduje aktuální otázky z oblasti prevence, metodiky, přípravy seminářů pro preventisty, zkoušky preventistů, hodnocení soutěže požární ochrana očima dětí a další.

Ivana Trusková Ing.

Vedoucí ORP

Pavel Kandr

Zástupce vedoucího ORP

Zdeněk Bílý

Člen ORP

Pavel Lukeš

Člen ORP

Václav Kůrka

Člen ORP

Václav Tauš

Člen ORPOdborná rada ochrany obyvatelstva

kurzy TOOB16, odborné vzdělávání členů SH ČMS, evakuační zavazadlo, způsoby identifikace místa, lokace místa vzniku MU, varovné signály, sestavení zprávy pro ohlášení mimořádné události a další.

Albert Jíra

Vedoucí OROO

Jaroslav Valdman Ing.

Zástupce vedoucího OROO

Vojtěch Bartík

Člen OROO

Jan Dufala Bc.

Člen OROO

Jiří Hošťálek

Člen OROO

Antonín Jílek Bc.

Člen OROO

Ladislav Rubáš

Člen OROOKontrolní a revizní rada

kontrola hospodaření OSH, čerpání dotací, placení členských příspěvků, inventarizace a další.

Václav Lašek

Vedoucí OKRR

Václav Drha

Člen OKRR

Jiří CHromý

Člen OKRR

Ladislav Kroupar

Člen OKRR

Vlasta Kučerová

Členka OKRR

Jiřina Petergáčová

Členka OKRR

Jiří Šmídl

Člen OKRRAktiv zasloužilých hasičů

správa členů ZH, pořádání výletů a zájezdů, blahopřání jubilantům a další.

Václav Drha

Vedoucí AZH

Ladislav Kaiser

Člen AZH

Věra Kratochvílová

Členka AZH

Antonín Matouš

Člen AZH

Jana Poláková

Členka AZH

Rostislav Poškarský

Člen AZH

Josef Veith

Člen AZH

Josef Žák

Člen AZH

Soubory ke stažení

Pozvánky a informace z ostatních sborů

Kontaktní údaje

IČO: 66342112


Bankovní spojení: 196328226/0300